Vízügyi Közlemények 1879-2022

A Vízügyi Közlemények hazánk legrégibb vízügyi szakfolyóirata. 144 évvel ezelőtt, 1879-ben jelent meg jogelődje, a Kultúrmérnöki jelentések. A lapot Kvassay Jenő alapította és szerkesztette a magyar műszaki irodalom ápolása, a vízi munkálatok ismertetése és a velük kapcsolatos tudományos, gyakorlati-mérnöki, közgazdasági, illetőleg jogi kérdések megvilágítása céljából. 11 év után a folyóiratot átnevezték és 1890-től Vízügyi Közlemények elnevezéssel adták ki.

1879 óta összesen 345 rendes és 24 külön füzet, illetve kötet jelent meg, több mint 60 ezer oldal terjedelemben. Jelentőségét azonban nem ezek a számadatok mérik, hanem a folyóirat tartalma. A lap tanulmányait a magyar vízgazdálkodás célkitűzéseinek megfelelően állították össze úgy, hogy az a vízimérnökök és a vízgazdálkodással foglalkozó egyéb szakemberek széles körű munkájához és a gazdasági szakemberek tevékenységéhez mindenkor hasznos, tapasztalatokra épített tanácsokat adjon. A Vízügyi Közleményekben megjelent tanulmányok tárgykörei: hidrológia, hidraulika, hidrogeológia, talajmechanika, vízkémia, amelyek az alaptudományokhoz; az árvízmentesítés és -védelem, vízrendezés és vízszabályozás, szennyvíz-elvezetés és -kezelés, víztisztítás és vízellátás, vízhasznosítás, vízvédelmem, vízépítés, vízgazdálkodás és gazdaságtana, valamint a vízjog, melyek a gyakorlati vízmérnöki tevékenységekhez szükséges ismeretek fejlesztését segítik és szolgálják. Nincs a vízgazdálkodásnak és vízépítésnek olyan ága, amelyekkel a Vízügyi Közlemények ne foglalkozott volna.

A Vízügyi Közlemények megjelenése 1919-1922 és 1924-1927 között szünetelt. 2005 óta – pénzügyi források hiányában – szintén nem jelent meg (kivéve a 2005. évi Balaton-különszámot és a 2013. évi dunai árvízi különszámot).

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2020-tól újra indította e nagy múltú folyóiratot. A Vízügyi Közlemények az eredeti, 140 évvel ezelőtti koncepció mentén született újjá Lényeges változás viszont, hogy az egyes folyóirat számok színes kiadásban, nyomtatott és digitális formában jelennek meg.

2020-ban két szám jelent meg:

Emlékszám a 170 évvel ezelőtt született Kvassay Jenőről:
https://library.hungaricana.hu/hu/view/VizugyiKozlemenyek_2020_KvassayJenoEmlekszam/?pg=0&layout=s

Emlékkötet az 1970. évi Tisza-völgyi árvízről:
https://library.hungaricana.hu/hu/view/VizugyiKozlemenyek_2020_TiszaVolgyiArvizEmlekszam/?pg=0&layout=s

A 2021. évi számoknál a folyóirat visszatért „hagyományos” szerkezetéhez: vitacikkeket közöl, kutatási eredményekről ad tájékoztatást, vízépítési létesítményeket ismertet, a vízügyi történelem fontos eseményeire és neves személyiségeire emlékez, új kiadványok mutat be:
https://library.hungaricana.hu/hu/view/VizugyiKozlemenyek_2021/?pg=0&layout=s

A 2022. évi számok az alábbi linken érhetők el:
https://library.hungaricana.hu/hu/view/VizugyiKozlemenyek_2022/?pg=0&layout=s

A Vízügyi Közlemények teljes megjelent állományának valamennyi lapszáma kereshető hasonmás formátumban az alábbiakban érhető el:
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/vizugy_VizugyiKozlemenyek/

A kereshető hasonmások (searchable facsimiles) lényege a kétrétegű Adobe PDF fájl, melyben a felső, látható rétegben az eredeti oldalak szkennelt, facsimile képe látható. Az alsó rétegben az optikai karakterfelismerő programmal, kereshető szövegként digitalizált, a felsőhöz pontosan illeszkedő réteg van. A keresőrendszerrel a teljes szövegállományban kereshetünk.

2023. február 1.

Dr. Szlávik Lajos

 

A Vízügyi Közlemények megjelent számai (1879-2022)

1879-1889 között évenként (Kultúrmérnöki jelentések)
1890-1910 között kötetlen sorban, 30 füzetben (I-XXX-ig számozva)
1911-1918 között kéthavonként megjelenő folyóiratként (I-VIII. évf., évenként 6 szám)
1919-1922 között a folyóirat szünetelt
1923-ban (IX. évf.) 2 füzetben
1924-1927 között a folyóirat szünetelt
1928-1933 között félévenként (X-XV. évf., évenként 2 szám)
1934-1939 között évnegyedes folyóiratként (XVI-XXI. évf., évenként 4 szám) külön füzetben angol, francia, német és olasz nyelvű tartalmi kivonattal
1940-1941-ben (XXII-XXIII. évf.), két-két részben összevont számban
1942-ben két kettős számban (XXIV. évf., 1-4. szám)
1943-ban (XXV. évf.) egy kettős számban
1944-1947 között (XXVI-XXIX. évf.) egy-egy összevont füzetben magyar nyelvű belföldi és idegen nyelvű összefoglalással készült külföldi kiadásban
1948-1950 között (XXX-XXXII. évf.) évente négy, részben összevont számban, bel- és külföldi kiadásban
1951-1954 között (XXXIII-XXXVI. évf.) évente két kötetben, bel- és külföldi kiadásban
1955-2004 között (XXXVII-LXXXVI. évf.) évente négy, részben összevont számban orosz, angol, francia és német kivonattal
2005-ben egy kötetben (Balaton különszám)
2006-2012 között a folyóirat szünetelt
2013-ban egy kötetben (2013. évi dunai árvíz különszám)
2014-2019 között a folyóirat szünetelt
2020 (CII. évf.) 1. szám - Kvassay Jenő emlékszám születésének 170. évfordulójára
2. szám – Az 1970. évi Tisza-völgyi árvíz (Emlékkötet)
2021-ben (CIII. évf.) két szám
2022-ben (CIV. évf.) három szám

A 2006-2012. és a 2014-2019 közötti számok pótlólag kiadásra kerülnek, digitális formában, évente egy összevont kötetben.